เทพเจ้า กรีก ชื่อ

เทพเจ้า กรีก ชื่อ

เทพเจ้า กรีก ชื่อ ชาวกรีกโบราณมีความเชื่อที่ว่า 12 เทพเจ้าและเทพธิดากรีกปกครองเอกภพหรือจักรวาล (Universe) จากเขาโอลิมปัส (Month Olympus) ในประเทศกรีซ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับ 12 ตำนานเทพเจ้ากรีกและเทพธิดากรีกแห่งเขาโอลิมปัส รวมถึงชื่อที่หลายคนอาจคุ้นเคยอย่างซูส โพไซดอน และอะพอลโล

ชาวกรีกโบราณมีความคิดและความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้ผู้คนรวมถึงที่มาของสิ่งต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจตัวเองทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือความเชื่อในเรื่องราวของเทพธิดากรีซและกรีกจำนวนมากโดยถูกบันทึกไว้ในรูปแบบและอธิบาย

เทพธิดาและเทพธิดากรีกในตำนานเป็นตัวแทนของสิ่งต่าง ๆ ชาวกรีกโบราณนมัสการพระเจ้าแต่ละคนตามความสัมพันธ์ อาจกล่าวได้ว่าความเชื่อหลักหรือศาสนาของอารยธรรมกรีกโบราณนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นว่ามีเทพธิดาแห่งกรีกและเทพธิดากรีก 12 คนที่ครอบงำจักรวาลหรือจักรวาล (Moon Olympus) ในกรีซ

Greek Mythology หรือ เทพเจ้า กรีก ชื่อ

เทพเจ้า กรีก ชื่อ ประมวลเรื่องปรัมปรากรีก (ภาษาอังกฤษ: Greek Mythology) หรือปกรณัมปรัมปรากรีก* หมายถึง ประมวลเรื่องหรือตำนานที่เล่าต่อกันมาของอารยธรรมกรีกโบราณ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทพเจ้า วีรบุรุษ ธรรมชาติของโลก รวมทั้งจุดกำเนิดและความสำคัญของแนวคิด ความเชื่อ และพิธีการทางศาสนาต่าง ๆ ของชาวกรีกโบราณ

*ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

 • ปกรณัม [ปะกะระนำ] น. หมายถึง เรื่อง
 • ปรัมปรา [ปะรำปะรา] ว. หมายถึง สืบ ๆ กันมา, เก่าก่อน

12 เทพเจ้ากรีกและเทพธิดากรีกแห่งเขาโอลิมปัสมีใครบ้าง?

 • ซูส (Zeus) – เทพแห่งท้องฟ้า
 • โพไซดอน (Poseidon) – เทพเจ้าแห่งท้องทะเล
 • แอรีส (Ares) – เทพแห่งสงคราม
 • อะโฟรไดท์ (Aphrodite) – เทพีแห่งความรัก
 • เฮรา (Hera) – เทพีแห่งสตรี
 • ดีมิเทอร์ (Demeter) – เทพีแห่งการเก็บเกี่ยว
 • อะธีนา (Athena) – เทพีแห่งยุทธศาสตร์
 • อะพอลโล (Apollo) – เทพแห่งดวงอาทิตย์
 • อาร์ทิมิส (Artemis) – เทพีแห่งการล่า
 • ฮิฟีสตัส (Hephaestus) – เทพเจ้าแห่งไฟ
 • เฮอร์มีส (Hermes) – ผู้ส่งสารแห่งปวงเทพ
 • ไดอะไนซัส (Dionysus) – เทพแห่งไวน์

ซูส (Zeus) - เทพแห่งท้องฟ้า (God of the Sky)

ราชาแห่งเทพและมนุษย์ทั้งมวล รวมทั้งเป็นผู้ปกครองเขาโอลิมปัส โดยนับว่าเป็นผู้ปกครองและผู้ปกป้องของบรรดาเทพและมนุษย์ ซูสคือเทพที่มีอำนาจสูงสุดตามตำนานเทพเจ้ากรีก พระองค์ทรงเป็นเทพแห่งท้องฟ้าและสายฟ้า สมรสกับเฮรา (Hera) ราชินีแห่งทวยเทพ

ตำนานการถือกำเนิดของเทพซูสมีอยู่ว่า เทพีไกอาเทพมารดาแห่งผืนดิน ได้สมรสกับเทพยูเรนัสเทพแห่งท้องฟ้า และมีบุตรกลุ่มแรกคือ เหล่าเทพไททันซึ่งสร้างความภาคภูมิแก่เทพยูเรนัสมาก แต่ทว่าบุตรต่อๆมาของเทพีไกอากลับอัปลักษณ์และน่ากลัว เช่น ยักษ์ไซคลอปส์ที่มีตาข้างเดียวกลางใบหน้า และอสุรกายน่าเกลียดต่างๆ ทำให้เทพยูเรนัสพิโรธโยนบุตรเหล่านั้นลงไปขังในคุกทาร์ทะรัสใต้พิภพ

โพไซดอน (Poseidon) - เทพเจ้าแห่งท้องทะเล (God of the Sea)

โพไซดอน

โพไซดอนเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทร รวมทั้งเป็นพี่ชายของซูส มีอำนาจควบคุมผืนน้ำ ทำให้นักเดินเรือเคารพบูชาและขอพรจากโพไซดอนเพื่อให้เดินทางปลอดภัย

นอกจากจะรู้จักกันดีในนามเทพแห่งท้องทะเลแล้ว โพไซดอนยังเป็นเทพแห่งม้าและแผ่นดินไหวอีกด้วย ชายาอีกองค์หนึ่งของโพไซดอนเป็นหญิงรับใช้ของอะธีนา คือ เมดูซ่า ก่อนที่จะถูกสาบให้มีผมเป็นงู เพราะหลงใหลในความงามของเมดูซ่า เมื่ออะธีนาทราบเรื่องจึงสาบเมดูซ่าให้เป็นปีศาจที่มีผมเป็นงู และเมื่อมองใครก็จะกลายเป็นหินไปหมด เมื่อเปอร์ซิอุสตัดศีรษะของเมดูซ่าแล้ว เลือดของเมดูซ่าที่กระเซ็นออกมา กลายเป็นม้าบินสองตัว คือ เพกาซัส (Pegasus) และ คริสซาออร์ (Chrysaor) ดังนั้นจึงถือว่า ทั้งเพกาซัสและคริสซาออร์เป็นลูกของโพเซดอนด้วย

แอรีส (Ares) - เทพแห่งสงคราม (God of War)

nicholas-elias-elias

แอรีสคือบุตรของซูสกับเฮรา เป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม อาวุธ ชุดเกราะ เนื่องจากความเกี่ยวข้องกับความรุนแรง แอรีสจึงไม่เป็นที่สักการะเหมือนเทพกรีกองค์อื่น ๆ มีสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น สุนัข แร้ง หอก และโล่

แอรีสเป็นเทพแห่งการสงครามเช่นเดียวกับอะธีนา แต่อธีนาได้รับการยกย่องและบูชามากกว่า เพราะใช้สติปัญญาวางแผนในการสู้รบ แอรีสเป็นบุตรของซีอุส มหาเทพและพระนางเฮรา มเหสีของซีอุส แอรีสเป็นเทพที่ชาวกรีกไม่นับถือบูชา เพราะถือว่าเป็นเทพที่โหดร้ายและมีเรื่องราวที่น่าอับอายเกี่ยวกับพระองค์เยอะ และถึงแม้จะเป็นเทพแห่งสงคราม แอรีสก็รบแพ้ในการสงครามหลายต่อหลายครั้ง ทั้งแก่มนุาษย์กึ่งเทพเองอย่าง เฮราคลีสและกับอธีน่า เทพีแห่งสงคราม พี่น้องของพระองค์เอง

อะโฟรไดท์ (Aphrodite) - เทพีแห่งความรัก (Goddess of Love)

อะโฟรไดท์ (Aphrodite) - เทพีแห่งความรัก (Goddess of Love)

อะโฟรไดท์เป็นเทพีแห่งความรัก ความงาม และความปรารถนา ตามตำนานกล่าวว่าเป็นธิดาของซูสหรือผุดขึ้นจากฟองทะเล คำว่า Aphros ในภาษากรีกแปลว่า “ฟอง” อะโฟรไดท์มีสัญลักษณ์ เช่น นกพิราบขาว หงส์ และกุหลาบ

เป็นเทพีแห่งเทพปกรณัมโรมันที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความรักและความงาม หรืออีกชื่อคือ อโพรไดท์ (Aphrodite) แห่งเทพปกรณัมกรีก พระนางเป็นชายาของเทพวัลคัน (Vulcan) หรือเฮฟเฟสตุสเทพแห่งงานช่าง เทพีวีนัสตามตำราว่าเกิดขึ้นเองจากฟองทะเล ด้วยพระนามของพระนาง อะโฟรไดท์ นั้น มาจากคำว่า ‘Aphros’ที่แปลว่าฟอง

เฮรา (Hera) - เทพีแห่งสตรี (Goddess of Women)

เฮรา (Hera) - เทพีแห่งสตรี (Goddess of Women)

เฮราเป็นราชินีแห่งเทพทั้งมวล รวมทั้งยังเป็นเทพีแห่งสตรี การสมรส การเกิด และครอบครัว เฮราเป็นมเหสี (และพี่สาว) ของซูส ขึ้นชื่อเรื่องความหึงหวงและความพยาบาทต่อเทพเจ้าองค์อื่น รวมทั้งการแก้แค้นชู้รักและบุตรที่เกิดจากชู้รักของซูส มีสัญลักษณ์สำคัญ เช่น นกยูง

เทพีฮีราเป็นที่รู้จักกันดีในด้านของอารมณ์ดุร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชายาองค์อื่นๆของซูส และบุตรที่เกิดจากชายาเหล่านั้น ไม่ว่าพวกนางจะเป็นเทพีหรือเป็นมนุษย์ก็ตาม ตัวอย่างของผู้ที่ถูกเทพีฮีราปองร้ายมีมากมาย เช่น เทพีลีโต มารดาของเทพอพอลโล่ และ เทพีอาร์ทีมิส เฮอร์คิวลิส ไอโอ ลามิอา เกรานา ซิมิลี มารดาของเทพไดโอนิซัส ยูโรปา เป็นต้น ก็จะเจอจุดจบแบบไม่สวยงาม

ดีมิเทอร์ (Demeter) - เทพีแห่งการเก็บเกี่ยว (Goddess of Harvest)

ดีมิเทอร์ (Demeter) - เทพีแห่งการเก็บเกี่ยว (Goddess of Harvest)

ดีมิเทอร์เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยว และการเกษตร โดยมีอำนาจควบคุมฤดูกาลและการเพาะปลูก ส่งผลให้ชาวกรีกโบราณบูชาดีมิเทอร์เพื่อขอพรให้มีผลผลิตเพาะปลูกสมบูรณ์ ตัวอย่างสัญลักษณ์ ได้แก่ ข้าวสาลี คบเพลิง และหมู

เป็นธิดาองค์ที่2 ของโครเนิส และรีอา นางเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ และการเก็บเกี่ยว นางมักจะปรากฏตัวพร้อมกับดอกไม้ ผลไม้ และเมล็ดธัญญาหาร ต่อมาได้เป็นชายาของเทพซูส และมีธิดา คือ เพอร์เซโฟเน เทพธิดาแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมื่อเพอร์เซโฟเนถูกฮาเดส จับตัวไปนางโศรกเศร้ามากพืชผลไม่ผลิดอกงอกงาม นั่นก็คือต้นกำเนิดของฤดูหนาว เชื่อกันว่านางได้สอนให้ชาวกรีกโบราณรู้จักศิลปะของการปลูกพืชผล เพื่อพวกเขาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการเพาะปลูกและมีอารยธรรมขึ้นมา

อะธีนา (Athena) - เทพีแห่งยุทธศาสตร์ (Goddess of Strategy)

อะธีนา (Athena) - เทพีแห่งยุทธศาสตร์ (Goddess of Strategy)

อะธีนาเป็นธิดาของซูส เทพีแห่งยุทธศาสตร์สงคราม ปัญญา และเหตุผล ถือเป็นเทพเจ้าผู้อุปถัมภ์กรุงเอเธนส์ ชาวเอเธนส์ตั้งวิหารพาร์เธนอน (Parthenon) บนอะโครโพลิสในกรุงเอเธนส์ เพื่อถวายเกียรติแด่อะธีนา มีสัญลักษณ์ เช่น นกฮูกและต้นมะกอก

ตำนานเล่าว่าอะธีนาไม่มีพระมารดา โดยเกิดมาจากหน้าผากของซูสพร้อมเสื้อเกราะและอาวุธเต็มยศ

อะพอลโล (Apollo) - เทพแห่งดวงอาทิตย์ ดนตรี และกวี

อะพอลโล (Apollo) - เทพแห่งดวงอาทิตย์ ดนตรี และกวี (God of the Sun, Music and Poetry)

ตามตำนานเทพเจ้ากรีก อะพอลโลคือบุตรของซูส แฝดของอาร์ทิมิส เป็นเทพเจ้าของหลายสิ่งอย่าง เช่น ดวงอาทิตย์ ดนตรี กวี ศิลปะ ยิงธนู การรักษา แสง และความรู้ มีพิณทองคำเป็นเครื่องดนตรีประจำตัว

อะพอลโลมีความสามารถในการรักษาผู้คนให้หายจากโรคภัย แต่หากผู้ใดทำให้โกรธ อะพอลโลก็สามารถทำให้เกิดโรคได้ด้วยลูกธนูของตน ปัจจุบัน อพอลโลเป็นชื่อที่ถูกตั้งตามอยู่บ่อยครั้ง โดยมีความหมายในทางที่เกี่ยวกับแสงสว่างหรือความสำเร็จ เช่น เป็นชื่อปฏิบัติการทางอวกาศของนาซา ที่เรียกว่า โครงการอพอลโล หรือเป็นชื่อสินค้าต่างๆ เช่น ยี่ห้อน้ำมันเครื่อง ยี่ห้อหรือชื่อรุ่นรถยนต์ ชื่อบริษัท เป็นต้น

อาร์ทิมิส (Artemis) - เทพีแห่งการล่า (Goddess of the Hunt)

อาร์ทิมิส (Artemis) - เทพีแห่งการล่า (Goddess of the Hunt)

อาร์ทิมิสคือคู่แฝดของอะพอลโล ธิดาของซูส อาร์ทิมิสเป็นเทพีแห่งการล่า มักจะแสดงในภาพวาดหรือรูปปั้นพร้อมกวางหรือสุนัขล่า และถือคันธนู เป็นเทพีที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในชนบท เพราะช่วยปกป้องสัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น กวาง และหมี

ตำนานความรักของเทพีอาร์เทอมีสนั้นมีอยู่สองตำนาน ตำนานแรกคือตำนานของกรีกซึ่งเกี่ยวกับกลุ่มดาวนายพรานซึ่งสุกสว่างอยู่บนท้องฟ้าในยามกลางคืน ส่วนอีกตำนานหนึ่งคือตำนานของโรมันซึ่งกล่าวถึงเอนดิเมียน ชายหนุ่มเลี้ยงแกะรูปงาม

ฮิฟีสตัส (Hephaestus) - เทพเจ้าแห่งไฟ (God of Fire)

ฮิฟีสตัสเป็นเทพแห่งไฟ งานเหล็ก และงานฝีมือ ช่างตีเหล็กและช่างฝีมือ เป็นบุตรของซูสกับเฮรา สมรสกับเทพีอะโฟรไดท์ ตัวอย่างสัญลักษณ์ ได้แก่ ไฟ ทั่ง ขวาน และค้อน ทพแห่งไฟ โลหะ และการช่าง เป็นบุตรของซูส กับฮีรา (บางตำราว่าเป็นบุตรของฮีรา ผู้เดียว) พระองค์เป็นเทพที่พิการและอัปลักษณ์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ถูกซูสโยนลงจากสวรรค์เมื่อครั้งเข้าไปช่วยฮีรา จากการทะเลาะกับซูส ตํานานกรีก หนังสือ

เนื่องด้วยเหตุดังกล่าว พระองค์จึงถูกพระบิดาและมารดาทอดทิ้ง อีกทั้งพระชายาคือเทพีอโพรไดท์ยังดูแคลนจนกระทั่งไปมีชู้รักมากมาย รวมทั้งอนุชาร่วมอุทรของเทพฮีเฟสตัสเอง คือเทพอาเรสจนมีโอรสธิดาหลายองค์ ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีสายเลือดสวามีอัปลักษณ์องค์นี้แม้แต่องค์เดียว

เฮอร์มีส (Hermes) - ผู้ส่งสารแห่งปวงเทพ (The Messenger God)

เฮอร์มีสที่อายุน้อยที่สุดของซุสกลายเป็นเครื่องส่งสัญญาณของพระเจ้าเพราะเขามีชื่อเสียงในเรื่องความเร็วและความไว้วางใจของเขา และมนุษย์และผู้เจรจาต่อรองของพระเจ้าได้รับการสนับสนุนจากนักเดินทางและพ่อค้าชาว Kadkeus หลายคนที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของการดูแลทางการแพทย์ในปัจจุบัน ฉันชอบสวมหมวกด้วยกันชื่อของพระเจ้ากรีกเรียกว่าชื่อของพระเจ้าโรมัน Mercury คือการปกป้องนักเดินทางคนเลี้ยงแกะปล้นขโมยกวีนักกีฬานักประดิษฐ์และพ่อค้า เฮอร์มีเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสาร เขาเป็นบุตรชายของเหล่าทวยเทพ แต่นาง (Mya) มีไอเท็มวิเศษหมวกและไหล่ เพื่อทำหน้าที่เป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารและงูข้ามสองครอสในรูปแบบของคาถา Ermi พบงูสองตัวนี้ เมื่อพวกเขาเห็นมันพวกเขาต่อสู้กัน ต่อมางูถูกล้อมรอบต้นไม้และหันหัวของเขาไปด้วยกันทำให้มันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกลาง เทพเจ้า กรีก มี ใคร บ้าง

เฮอร์มีส (Hermes) - ผู้ส่งสารแห่งปวงเทพ (The Messenger God)

เฮอร์มีส (Hermes) เป็นเทพเจ้าแห่งไวน์และเฉลิมฉลองเหตุการณ์การเฉลิมฉลองและ Susu และละครมนุษย์ มันเป็นพระเจ้าโอลิมปัสที่อายุน้อยที่สุดและเป็นพระเจ้าองค์เดียวของโอลิมปัสและเรียกว่าชื่อของพระเจ้าโรมันชื่อของพระเจ้ากรีกซึ่งเกิดจากแม่มนุษย์ Mercury คือการปกป้องนักเดินทางคนเลี้ยงแกะปล้นขโมยกวีนักกีฬานักประดิษฐ์และพ่อค้า เฮอร์มีเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสาร เขาเป็นบุตรชายของเหล่าทวยเทพ แต่นาง (Mya) มีไอเท็มวิเศษหมวกและไหล่ เพื่อทำหน้าที่เป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารและงูข้ามสองครอสในรูปแบบของคาถา Ermi พบงูสองตัวนี้ เมื่อพวกเขาเห็นมันพวกเขาต่อสู้กัน ต่อมางูถูกล้อมรอบต้นไม้และหันหัวของเขาไปด้วยกันทำให้มันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกลาง ตํานานกรีก ดอกไม้

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับชื่อเทพเจ้ากรีกในชื่อดาวเคราะห์

 1. ดาวพุธหรือ Mercury ได้ชื่อมาจากเทพเจ้า Mercury ของโรมันหรือ Hermes ของกรีก เนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่เร็วในวงโคจร เช่นเดียวกับ Hermes
 2. ดาวศุกร์หรือ Venus เป็นดาวเคราะห์ที่ตั้งชื่อจาก Venus (โรมัน) หรือ Aphrodite (กรีก) ธิดาของ Uranus
 3. ดาวอังคารหรือ Mars มีชื่อเล่นว่า “Red Planet” เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Ares เทพเจ้าแห่งสงครามของกรีก หรือเทพเจ้า Mars ของชาวโรมัน
 4. ดาวพฤหัสบดีหรือ Jupiter เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ตั้งชื่อตามราชาแห่งเทพ ซึ่งได้แก่ Zeus (กรีก) หรือ Jupiter (โรมัน)
 5. ดาวเนปจูนหรือ Neptune เป็นดาวเคราะห์ที่มีสีฟ้าสดใส ตั้งชื่อตาม Poseidon หรือ Neptune ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลตามตำนานเทพเจ้ากรีกและโรมัน

บทความ